ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!!Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε πόλεμο 222 από τα 239 χρόνια της ύπαρξής τους

Washington's Blog - Réseau International (Γαλλία) (μτφρ. Κριστιάν)
«Είμαστε λαός του πολέμου. Αγαπάμε τον πόλεμο, επειδή είμαστε πολύ καλοί στο να το κάνουμε. Στην πραγματικότητα, είναι το μόνο πράγμα που ξέρουμε να κάνουμε σε αυτή τη γαμημένη τη χώρα: να κάνουμε πόλεμο, είχαμε πολύ χρόνο πρακτικής και επίσης επειδή είναι σίγουρο ότι δεν είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε ένα πλυντήριο ή ένα αυτοκίνητο που να αξίζει πορδή κουνελιού. Αντίθετα, αν έχετε πολλούς μαυρισμένους από τον ήλιο στη χώρα σας, πείτε τους να είναι προσεκτικοί, γιατί θα έρθουμε να τους βάλουμε βόμβες στη μούρη τους...»


~ George Carlin ~

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε πόλεμο το 93% του χρόνου ύπαρξης τους από την ίδρυση τους το 1776, δηλαδή 222 από τα 239 χρόνια της ύπαρξής τους


Η χώρα δεν ήταν σε ειρήνη παρά μόνο 21 χρόνια από την ίδρυσή της το 1776


Συντάχθηκε από τον Danios το 2011 και αναδημοσιεύτηκε από το Washington Blog


Φεβρουάριος 2015


Παρακάτω παραθέτω τη χρονολογία χρόνο με χρόνο των πολέμων των ΗΠΑ, η οποία αποκαλύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον: Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρύθηκαν το 1776, βρέθηκαν σε πόλεμο 214 χρόνια από τα 235 χρόνια της ύπαρξής τους ( Σ. Μτφρ.: κείμενο του 2011, δίνεται μια ενημέρωση στο τέλος του άρθρου για το αναφερόμενο ποσοστό). Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν μόνο παρά 21 ημερολογιακά έτη, κατά τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε κανένα πόλεμο.


Για να το θέσουμε σε προοπτική:


* Πάρτε τυχαία οποιαδήποτε χρόνια, από το 1776, υπάρχει 91% πιθανότητα (93% με τους αναπροσαρμοσμένους αριθμούς για το 2015) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εμπλακεί σε έναν πόλεμο κατ’ αυτό το έτος.


* Κανένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτοχαρακτηρίζεται πραγματικά να ήταν ένας πρόεδρος της ειρήνης. Πράγματι, όλοι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών που διαδέχτηκαν μπορούν να θεωρούνται όλοι ως «πρόεδροι πολέμου».


* Δεν πέρασε ούτε μια ολόκληρη δεκαετία χωρίς οι Ηνωμένες Πολιτείες να ήταν σε πόλεμο.


* Η μόνη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν πέντε χρόνια χωρίς πόλεμο (1935-1940), ήταν κατά τη διάρκεια της απομονωτιστής περιόδου της Μεγάλης Ύφεσης.


* * *


Χρονολογία των κύριων πολέμων στους οποίους εμπλάκηκαν οι ΗΠΑ (1776-2011)


1776 – American Revolutionary War, Chickamagua Wars, Second Cherokee War, Pennamite-Yankee War


1777 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Second Cherokee War, Pennamite-Yankee War


1778 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1779 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1780 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1781 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1782 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1783 – American Revolutionary War, Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War


1784 – Chickamauga Wars, Pennamite-Yankee War, Oconee War


1785 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1786 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1787 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1788 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1789 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1790 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1791 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1792 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1793 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1794 – Chickamauga Wars, Northwest Indian War


1795 – Northwest Indian War


1796 – No Major War


1797 – – No Major War


1798 – Quasi-War


1799 – Quasi-War


1800 – Quasi-War


1801 – First Barbary War


1802 – First Barbary War


1803 – First Barbary War


1804 – First Barbary War


1805 – First Barbary War


1806 – Sabine Expedition


1807 – – No Major War


1808 – – No Major War


1809 – – No Major War


1810 – U.S. occupies Spanish-held West Florida


1811 – Tecumseh’s War


1812 – War of 1812, Tecumseh’s War, Seminole Wars, U.S. occupies Spanish-held Amelia Island and other parts of East Florida


1813 – War of 1812, Tecumseh’s War, Peoria War, Creek War, U.S. expands its territory in West Florida


1814 – War of 1812, Creek War, U.S. expands its territory in Florida, Anti-piracy war


1815 – War of 1812, Second Barbary War, Anti-piracy war


1816 – First Seminole War, Anti-piracy war


1817 – First Seminole War, Anti-piracy war


1818 – First Seminole War, Anti-piracy war


1819 – Yellowstone Expedition, Anti-piracy war


1820 – Yellowstone Expedition, Anti-piracy war


1821 – Anti-piracy war (see note above)


1822 – Anti-piracy war (see note above)


1823 – Anti-piracy war, Arikara War


1824 – Anti-piracy war


1825 – Yellowstone Expedition, Anti-piracy war


1826 – – No Major War


1827 – Winnebago War


1828 – – No Major War


1829 – – No Major War


1830 – – No Major War


1831 – Sac and Fox Indian War


1832 – Black Hawk War


1833 – Cherokee Indian War


1834 – Cherokee Indian War, Pawnee Indian Territory Campaign


1835 – Cherokee Indian War, Seminole Wars, Second Creek War


1836 – Cherokee Indian War, Seminole Wars, Second Creek War, Missouri-Iowa Border War


1837 – Cherokee Indian War, Seminole Wars, Second Creek War, Osage Indian War, Buckshot War


1838 – Cherokee Indian War, Seminole Wars, Buckshot War, Heatherly Indian War


1839 – Cherokee Indian War, Seminole Wars


1840 – Seminole Wars, U.S. naval forces invade Fiji Islands


1841 – Seminole Wars, U.S. naval forces invade McKean Island, Gilbert Islands, and Samoa


1842 – Seminole Wars


1843 – U.S. forces clash with Chinese, U.S. troops invade African coast


1844 – Texas-Indian Wars


1845 – Texas-Indian Wars


1846 – Mexican-American War, Texas-Indian Wars


1847 – Mexican-American War, Texas-Indian Wars


1848 – Mexican-American War, Texas-Indian Wars, Cayuse War


1849 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians


1850 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Yuma War, California Indian Wars, Pitt River Expedition


1851 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, Yuma War, Utah Indian Wars, California Indian Wars


1852 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Yuma War, Utah Indian Wars, California Indian Wars


1853 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Yuma War, Utah Indian Wars, Walker War, California Indian Wars


1854 – Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians


1855 – Seminole Wars, Texas-Indian Wars, Cayuse War, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Yakima War, Winnas Expedition, Klickitat War, Puget Sound War, Rogue River Wars, U.S. forces invade Fiji Islands and Uruguay


1856 – Seminole Wars, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, California Indian Wars, Puget Sound War, Rogue River Wars, Tintic War


1857 – Seminole Wars, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, California Indian Wars, Utah War, Conflict in Nicaragua


1858 – Seminole Wars, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Mohave War, California Indian Wars, Spokane-Coeur d’Alene-Paloos War, Utah War, U.S. forces invade Fiji Islands and Uruguay


1859 Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, California Indian Wars, Pecos Expedition, Antelope Hills Expedition, Bear River Expedition, John Brown’s raid, U.S. forces launch attack against Paraguay, U.S. forces invade Mexico


1860 – Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Paiute War, Kiowa-Comanche War


1861 – American Civil War, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Cheyenne Campaign


1862 – American Civil War, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Cheyenne Campaign, Dakota War of 1862,


1863 – American Civil War, Texas-Indian Wars, Southwest Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Cheyenne Campaign, Colorado War, Goshute War


1864 – American Civil War, Texas-Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Cheyenne Campaign, Colorado War, Snake War


1865 – American Civil War, Texas-Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Colorado War, Snake War, Utah’s Black Hawk War


1866 – Texas-Indian Wars, Navajo Wars, Apache Wars, California Indian Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Snake War, Utah’s Black Hawk War, Red Cloud’s War, Franklin County War, U.S. invades Mexico, Conflict with China


1867 – Texas-Indian Wars, Long Walk of the Navajo, Apache Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Snake War, Utah’s Black Hawk War, Red Cloud’s War, Comanche Wars, Franklin County War, U.S. troops occupy Nicaragua and attack Taiwan


1868 – Texas-Indian Wars, Long Walk of the Navajo, Apache Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Snake War, Utah’s Black Hawk War, Red Cloud’s War, Comanche Wars, Battle of Washita River, Franklin County War


1869 – Texas-Indian Wars, Apache Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Utah’s Black Hawk War, Comanche Wars, Franklin County War


1870 – Texas-Indian Wars, Apache Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Utah’s Black Hawk War, Comanche Wars, Franklin County War


1871 – Texas-Indian Wars, Apache Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Utah’s Black Hawk War, Comanche Wars, Franklin County War, Kingsley Cave Massacre, U.S. forces invade Korea


1872 – Texas-Indian Wars, Apache Wars, Utah’s Black Hawk War, Comanche Wars, Modoc War, Franklin County War


1873 – Texas-Indian Wars, Comanche Wars, Modoc War, Apache Wars, Cypress Hills Massacre, U.S. forces invade Mexico


1874 – Texas-Indian Wars, Comanche Wars, Red River War, Mason County War, U.S. forces invade Mexico


1875 – Conflict in Mexico, Texas-Indian Wars, Comanche Wars, Eastern Nevada, Mason County War, Colfax County War, U.S. forces invade Mexico


1876 – Texas-Indian Wars, Black Hills War, Mason County War, U.S. forces invade Mexico


1877 – Texas-Indian Wars, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Black Hills War, Nez Perce War, Mason County War, Lincoln County War, San Elizario Salt War, U.S. forces invade Mexico


1878 – Paiute Indian conflict, Bannock War, Cheyenne War, Lincoln County War, U.S. forces invade Mexico


1879 – Cheyenne War, Sheepeater Indian War, White River War, U.S. forces invade Mexico


1880 – U.S. forces invade Mexico


1881 – U.S. forces invade Mexico


1882 – U.S. forces invade Mexico


1883 – U.S. forces invade Mexico


1884 – U.S. forces invade Mexico


1885 – Apache Wars, Eastern Nevada Expedition, U.S. forces invade Mexico


1886 – Apache Wars, Pleasant Valley War, U.S. forces invade Mexico


1887 – U.S. forces invade Mexico


1888 – U.S. show of force against Haiti, U.S. forces invade Mexico


1889 – U.S. forces invade Mexico


1890 – Sioux Indian War, Skirmish between 1st Cavalry and Indians, Ghost Dance War, Wounded Knee, U.S. forces invade Mexico


1891 – Sioux Indian War, Ghost Dance War, U.S. forces invade Mexico


1892 – Johnson County War, U.S. forces invade Mexico


1893 – U.S. forces invade Mexico and Hawaii


1894 – U.S. forces invade Mexico


1895 – U.S. forces invade Mexico, Bannock Indian Disturbances


1896 – U.S. forces invade Mexico


1897 – – No Major War


1898 – Spanish-American War, Battle of Leech Lake, Chippewa Indian Disturbances


1899 – Philippine-American War, Banana Wars


1900 – Philippine-American War, Banana Wars


1901 – Philippine-American War, Banana Wars


1902 – Philippine-American War, Banana Wars


1903 – Philippine-American War, Banana Wars


1904 – Philippine-American War, Banana Wars


1905 – Philippine-American War, Banana Wars


1906 – Philippine-American War, Banana Wars


1907 – Philippine-American War, Banana Wars


1908 – Philippine-American War, Banana Wars


1909 – Philippine-American War, Banana Wars


1910 – Philippine-American War, Banana Wars


1911 – Philippine-American War, Banana Wars


1912 – Philippine-American War, Banana Wars


1913 – Philippine-American War, Banana Wars, New Mexico Navajo War


1914 – Banana Wars, U.S. invades Mexico


1915 – Banana Wars, U.S. invades Mexico, Colorado Paiute War


1916 – Banana Wars, U.S. invades Mexico


1917 – Banana Wars, World War I, U.S. invades Mexico


1918 – Banana Wars, World War I, U.S invades Mexico


1919 – Banana Wars, U.S. invades Mexico


1920 – Banana Wars


1921 – Banana Wars


1922 – Banana Wars


1923 – Banana Wars, Posey War


1924 – Banana Wars


1925 – Banana Wars


1926 – Banana Wars


1927 – Banana Wars


1928 – Banana Wars


1930 – Banana Wars


1931 – Banana Wars


1932 – Banana Wars


1933 – Banana Wars


1934 – Banana Wars


1935 – – No Major War


1936 – – No Major War


1937 – – No Major War


1938 – – No Major War


1939 – – No Major War


1940 – – No Major War


1941 – World War II


1942 – World War II


1943 – Wold War II


1944 – World War II


1945 – World War II


1946 – Cold War (U.S. occupies the Philippines and South Korea)


1947 – Cold War (U.S. occupies South Korea, U.S. forces land in Greece to fight Communists)


1948 – Cold War (U.S. forces aid Chinese Nationalist Party against Communists)


1949 – Cold War (U.S. forces aid Chinese Nationalist Party against Communists)


1950 – Korean War, Jayuga Uprising


1951 – Korean War


1952 – Korean War


1953 – Korean War


1954 – Covert War in Guatemala


1955 – Vietnam War


1956 – Vietnam War


1957 – Vietnam War


1958 – Vietnam War


1959 – Vietnam War, Conflict in Haiti


1960 – Vietam War


1961 – Vietnam War


1962 – Vietnam War, Cold War (Cuban Missile Crisis; U.S. marines fight Communists in Thailand)


1963 – Vietnam War


1964 – Vietnam War


1965 – Vietnam War, U.S. occupation of Dominican Republic


1966 – Vietnam War, U.S. occupation of Dominican Republic


1967 – Vietnam War


1968 – Vietnam War


1969 – Vietnam War


1970 – Vietnam War


1971 – Vietnam War


1972 – Vietnam War


1973 – Vietnam War, U.S. aids Israel in Yom Kippur War


1974 – Vietnam War


1975 – Vietnam War


1976 – – No Major War


1977 – – No Major War


1978 – – No Major War


1979 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan)


1980 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan)


1981 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua), First Gulf of Sidra Incident


1982 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua), Conflict in Lebanon


1983 – Cold War (Invasion of Grenada, CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua), Conflict in Lebanon


1984 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua), Conflict in Persian Gulf


1985 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua)


1986 – Cold War (CIA proxy war in Afghanistan and Nicaragua)


1987 – Conflict in Persian Gulf


1988 – Conflict in Persian Gulf, U.S. occupation of Panama


1989 – Second Gulf of Sidra Incident, U.S. occupation of Panama, Conflict in Philippines


1990 – First Gulf War, U.S. occupation of Panama


1991 – First Gulf War


1992 – Conflict in Iraq


1993 – Conflict in Iraq


1994 – Conflict in Iraq, U.S. invades Haiti


1995 – Conflict in Iraq, U.S. invades Haiti, NATO bombing of Bosnia and Herzegovina


1996 – Conflict in Iraq


1997 – – No Major War


1998 – Bombing of Iraq, Missile strikes against Afghanistan and Sudan


1999 – Kosovo War


2000 – – No Major War


2001 – War on Terror in Afghanistan


2002 – War on Terror in Afghanistan and Yemen


2003 – War on Terror in Afghanistan, and Iraq


2004 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2005 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2006 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2007 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, and Yemen


2008 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2009 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2010 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Yemen


2011 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, and Yemen; Conflict in Libya (Libyan Civil War)


Στη συντριπτική πλειονότητα αυτών των πολέμων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στην επίθεση. Ο Danios παραδέχεται ότι μερικοί από αυτούς τους πολέμους ήταν αμυντικοί, αλλά αφήνει όλες τις μυστικές επιχειρήσεις ανατροπής καθεστώτων της CIA (ο κατάλογος είναι μακρύς) και άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πράξεις πολέμου.


Ενημέρωση για το τι έχει συμβεί από το 2011, ημερομηνία της παρούσας ανάλυσης:


2012 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Somalia, Syria and Yemen


2013 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Somalia, Syria and Yemen


2014 – War on Terror in Afghanistan, Iraq, Somalia, Syria and Yemen; Civil War in Ukraine


2015 – War on Terror in Somalia, Somalia, Syria and Yemen; Civil War in Ukraine


Επομένως, μπορούμε να προσθέσουμε 4 έτη πολέμου επιπλέον. Αυτό σημαίνει 222 από 239 χρόνια, ήτοι το 93% του χρόνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. (Κάποιος μπορεί να διαφωνεί για την ακρίβεια του αριθμού, αλλά το υψηλό ποσοστό του χρόνου του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση είναι σαφές και χωρίς λάθος ...)


Πράγματι, σχεδόν όλοι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Περεταίρω, οι στρατιωτικές δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών ( Σ. Μτφρ.: ο προϋπολογισμός «επίθεσης» για το υπουργείο επίθεσης τους...) υπερισχύουν έναντι εκείνων όλων των άλλων εθνών του κόσμου μαζί.


Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο κόσμος σκέφτεται κατά πλειοψηφία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η παγκοσμία # 1 απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.


Σημείωση της Résistance 71:


Υπάρχουν ακόμα Αμερικανοί (περισσότεροι από ό, τι πιστεύεται) που ακόμα αναρωτιούνται: «Γιατί μας μισούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο;»


Στην ερώτηση αυτή, η προπαγάνδα yankee τους γέμισε το κρανίο εδώ και πολλά χρόνια, λέγοντας τους:


«Είναι επειδή μας ζηλεύουν, ζηλεύουν την ελευθερία μας, ζηλεύουν το μεγαλείο μας, ζηλεύουν το πολιτισμό μας».


Αξιολύπητο, έτσι δεν είναι; ...


Αρχικό άρθρο: http://www.infowars.com/america-has-been-at-war-93-of-the-time-222-out-of-239-years-since-1776/


~ Μετάφραση αγγλικά-γαλλικά από την Résistance 71


http://reseauinternational.net/les-etats-unis-ont-ete-en-guerre-222-des-239-annees-de-son-existence/

ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
http://www.analystsforchange.org/2015/02/222-239.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...