Στο Βυζάντιο Υπήρχε Φωταγώγηση με Ηλεκτρισμό ! ! !

Πολλές φορές οι άνθρωποι διερωτώνται για πολλές περίεργες παραστάσεις, που ανακαλύπτονται πάνω σε διάφορα αρχαιολογικά μνημεία και χειρόγραφα, αν είναι έργα ανθρωπίνης χειρός ή ενορατικές προφητείες, που επιβεβαιώνουν την θεωρία της «εξελιγμένης θεολογίας», αφού έχει να κάνει με σημαντικές τεχνολογικές γνώσεις των αρχαίων και βυζαντινών ιερατείων!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...