Γιατί ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης σε κόκκινο άλογο;
Ο Άγιος Δημήτριος, εμπνέει με το βίο του, το μαρτύριό του, αλλά και τα θαύματά του τον ορθόδοξο αγιογράφο, ο οποίος συνθέτει τις σχετικές εικόνες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...